Bekijk de algemene voorwaarden van De Spelerij

De Spelerij
Mei 2013
De Spelerij B.V., Veldweg 5, Dieren
Kamer van Koophandel registratie 52332411
Artikel 1. Wat bedoelen we?1.1 U hebt een overeenkomst met ons gesloten. In die
overeenkomst wordt verwezen naar ‘Algemene Voorwaarden De
Spelerij’. Dat zijn de afspraken die u hieronder vindt.
1.2 Als u hierna ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ leest, bedoelen we ‘De Spelerij
B.V.’, gevestigd in Dieren.
1.3 Als we ‘u’ of ‘uw’ schrijven, bedoelen we degene die met ons een overeenkomst heeft gesloten. Uw naam en adresgegevens
vindt u bovenaan de overeenkomst. Controleer die gegevens
goed en laat het ons weten als er iets niet klopt.
1.4 De afspraken die u hieronder vindt gelden, tenzij er in de
overeenkomst zelf een afspraak staat die afwijkt van deze
algemene voorwaarden. In dat geval gaat de afspraak in de
overeenkomst voor op de afspraak in de algemene voorwaarden.
Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?
2.1 Als u bij ons reserveert, sturen wij u een overeenkomst. U
kunt de overeenkomst ondertekenen en terugsturen. Dat moet u
doen binnen 8 dagen na de datum waarop wij de overeenkomst
hebben ondertekend. Controleer alle gegevens goed en vul ze
aan of corrigeer ze als dat nodig is.
2.2 Door de overeenkomst te ondertekenen, geeft u aan dat u
dat ook mag namens de groep of de gasten waarmee u komt.
2.3 Als het u niet lukt om de overeenkomst binnen 8 dagen terug
te sturen, laat u ons dat dan (binnen die 8 dagen) even weten. Als
wij de overeenkomst niet binnen 8 dagen van u hebben
ontvangen, kunnen wij de overeenkomst weigeren. Natuurlijk
laten we u dat dan meteen weten.
Artikel 3. Wat komt u bij ons doen?
3.1 In de overeenkomst is beschreven wat u bij ons komt doen.
Vaak is dat een programma met meerdere onderdelen, zoals
spelen, werken in de Uitvinderij en/of eten.
3.2 In de overeenkomst wordt de datum genoemd waarop u
komt. Op die datum hebben we ruimte en tijd voor u
gereserveerd. Die datum kan alleen worden gewijzigd als wij het
daar mee eens zijn.

3.3 Omdat er op een dag vaak meer gasten zijn, bepalen wij hoe
de dag er precies uitziet. Daarbij houden we zo veel mogelijk
rekening met uw wensen en natuurlijk met de specifieke
afspraken in de overeenkomst. Als u bij ons aankomt, vertellen
we u precies hoe uw dag er uit zal zien.
Artikel 4. Met hoeveel personen komt u?
4.1 In de overeenkomst is ook het aantal gasten opgenomen
waarmee u komt. Soms is dat uitgesplitst in bijvoorbeeld
kinderen, volwassenen, begeleiders of andere categorieën.
Controleer deze aantallen goed, want wij rekenen hier op.
4.2 Natuurlijk kan het gebeuren dat er iets meer of iets minder
gasten met uw groep meekomen. In principe is dat geen
probleem, zolang het verschil beperkt blijft tot maximaal 10%. U
betaalt dan gewoon voor het aantal gasten dat echt komt.
4.3 Als uw groep meer dan 10% kleiner is dan het aantal dat in
de overeenkomst staat, dan betaalt u voor 90% van het aantal
gasten dat in de overeenkomst staat. Wij hebben er immers op
gerekend dat u met zoveel gasten zou komen.
4.4 Als uw groep meer dan 10% groter is dan het aantal dat in
de overeenkomst staat, dan zijn de extra gasten in principe
welkom, tenzij dat niet past in ons programma voor die dag. Wij
kunnen dan bijvoorbeeld besluiten om het programma voor uw
groep aan te passen. Als u verwacht dat er meer gasten komen,
laat dat dan zo snel mogelijk aan ons weten.
Artikel 5. Hoeveel en hoe moet u betalen?
5.1 De prijs die u moet betalen vindt u in de overeenkomst.
Meestal is dat een prijs per gast. U betaalt voor het aantal gasten
dat daadwerkelijk komt, met de grenzen die u in artikel 4 leest.
5.2 Tenzij we bijzondere afspraken hebben gemaakt betaalt u
het hele bedrag van de overeenkomst, inclusief eventuele extra
kosten die u bij uw bezoek maakt, op de dag van uw bezoek bij
onze kassa. Dat kan contant of met uw pin-pas.

5.3 Alle prijzen in de overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij er
bij de prijs iets anders staat.
Artikel 6. Als u toch niet kunt komen.
6.1 U hebt een overeenkomst met ons gesloten. Wij rekenen
dus op u, net zoals u op ons rekent. Als u onverhoopt toch niet
kunt komen, moet u ons dat zo snel mogelijk laten weten. Omdat
we op u gerekend hebben moet u ons dan wel een deel van het
bedrag betalen, namelijk:
(a) Als u meer dan 2 maanden voor het geplande bezoek
aangeeft dat u niet komt, betaalt u ons 10% van het bedrag
dat u had moeten betalen als u was gekomen met het
afgesproken aantal gasten;
(b) Als u tussen 1 en 2 maanden voor het geplande bezoek
aangeeft dat u niet komt, betaalt u ons 25% van dat bedrag;
(c) Als u tussen 2 weken en 1 maand voor het geplande bezoek
aangeeft dat u niet komt, betaalt u ons 50% van dat bedrag;
(d) Als u minder dan 2 weken voor het geplande bezoek
aangeeft dat u niet komt, betaalt u ons 90% van dat bedrag.
6.2 Er kunnen hele bijzondere omstandigheden zijn waarom u of
wij de overeenkomst niet door kunnen laten gaan. Niet omdat het
slecht weer is, of omdat u toch liever iets anders wilt, maar
bijvoorbeeld omdat er bij u of ons een ernstige of gevaarlijke
situatie is. In dat geval nemen we zo snel mogelijk contact met
elkaar op en bespreken we samen de mogelijkheden. In principe
zoeken we dan samen een andere datum waarop u alsnog komt.
Alleen als dat echt niet mogelijk is kunnen wij beide besluiten om
de overeenkomst niet door te laten gaan.
Artikel 7. Als er schade is.
7.1 Uiteraard vinden wij veiligheid erg belangrijk en besteden we
daar veel aandacht aan. Maar we zullen nooit helemaal kunnen
voorkomen dat er toch iets mis of stuk gaat. Het uitgangspunt is
dat uw bezoek aan ons op eigen risico is. Als er onverhoopt toch
schade ontstaat is die dus voor uw eigen rekening.

7.2 Alleen als de toestellen en attributen die wij u aanbieden
duidelijk gebreken vertonen en daardoor onveilig zijn en als
daardoor schade ontstaat die aan ons toerekenbaar is zijn wij
daarvoor in de volgende gevallen aansprakelijk:
(a) als u of iemand van uw groep lichamelijk letsel heeft of
overlijdt, met een maximale vergoeding van € 500.000,=; of
(b) als er schade is ontstaan aan zaken van u of van iemand
van uw groep, met een maximale vergoeding van €
50.000,=.
7.3 In alle andere situaties rondom deze overeenkomst zijn wij
niet aansprakelijk. Wij zijn bovendien nooit aansprakelijk voor
schade die ontstaat op ons parkeerterrein.
Artikel 8. Wat doen we met uw gegevens?
8.1 Wij hebben bepaalde gegevens over u, bijvoorbeeld uw
naam en contactgegevens. Die gegevens hebben we nodig voor
de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om contact met
u op te kunnen nemen. We zorgen ervoor dat uw gegevens veilig
worden bewaard.
8.2 Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over
ons, onze diensten, of andere onderwerpen waarvan wij denken
dat ze interessant voor u zijn. Dat kunnen we zelf doen, of via
anderen die we daarvoor inschakelen. Wilt u dit niet? Laat het
ons dan even weten.