Techniek ontdekken met jonge uitvinders van groep 5 en groep 6

In het techniek arrangement Jonge Uitvinders staat het ontdekken van techniek centraal voor leerlingen van groep 5 en 6. Na de uitleg van een medewerker van De Uitvinderij over de werking van de verschillende machines en de bijbehorende materialen gaan leerlingen zélf aan de slag met techniek ontdekken en onderzoeken. En vooral met creatief zijn. Piepschuim, papier, hout en andere materialen en bijbehorende machines staan tot hun beschikking. Met dit techniekarrangement zullen leerlingen zich een echte uitvinder voelen.

 • Basisonderwijs: groep 5 en 6
 • Duur: 2 uur werken in De Uitvinderij
 • Gereedschappen: figuurzaag, vijl, boor, kolomboor, ponsmachine, buigbalk, slagletter en lijmpistool
 • Kosten: € 10,- p.p.

Boekingsperiode: oktober t/m maart


Leerdoelen

Tijdens dit techniekarrangement leren leerlingen:

 1. hout te bewerken met behulp van figuurzaag, boor, schuurpapier en vijl.
 2. piepschuim te bewerken door het gebruik van een piepschuimsnijder/heet ijzerdraadje.
 3. plexiglas te bewerken door het gebruik van een buigbalk.
 4. de ontwerpcyclus te doorlopen bij het maken van een werkstuk van hout/piepschuim/plexiglas/foam/papier of een combinatie daarvan.

–           De leerling bedenkt vooraf wat hij wil maken, voert dit uit en evalueert het eindproduct. Hij leert door te onderzoeken, voorspellen, experimenteren, verklaren en redeneren.

 1. de betekenis van de begrippen figuurzaag, vijl, boor, kolomboor, ponsmachine, buigbalk, slagletter en lijmpistool.
 2. werken met een liniaal en kennismaken met de maateenheden centimeter en millimeter.

Toelichting: Dit doel wordt alleen behaald wanneer men het gebruik van een liniaal stimuleert en hier begeleiding in biedt.

Bij dit arrangement hoort ook het maken van spattekeningen, het stansen en het slaan van een eigen naamkaartje.

Toelichting: Deze onderdelen zijn niet benoemd bij de leerdoelen omdat ervan uit wordt gegaan dat de leerlingen uit groep 5 en 6 al kennis hebben over het mengen van kleuren, letters en het begrip magnetron.

Kerndoelen

De bovenstaande leerdoelen zijn afgeleid van onderstaande kerndoelen van TULE SLO:

 • Kerndoel 12: ‘De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.’
 • Kerndoel 32: ‘De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.’
 • Kerndoel 33: ‘De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.’
 • Kerndoel 44: ‘De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.’
 • Kerndoel 45: ‘De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.’

Algemene gegevens

Techniek arrangement

Gewenst datum en tijd