Word meesterlijk met metaal met ons techniek arrangement

 • Basisonderwijs: Groep 7 en 8 en de brugklas
 • Duur: 2 uur werken in de metaalwerkplaats van De Uitvinderij
 • Gereedschappen: uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser
 • Kosten: € 14,- p.p.

Boekingsperiode: november t/m maart


Leerdoelen

Tijdens dit techniekarrangement leren leerlingen:

 1. metaal te bewerken door het gebruik van de uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser.
 2. de betekenis van de begrippen de uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser.
 3. te werken met een liniaal en maken ze kennis met de maateenheden centimeter en millimeter.

Toelichting: Dit doel wordt alleen behaald wanneer men het gebruik van een liniaal stimuleert en hier begeleiding in biedt.

 1. constructieprincipes gebruiken zoals profielen (bijvoorbeeld een hoekprofiel) in een werkstuk en letten hierbij op stevigheid, stabiliteit en evenwicht.
 2. bewegings- en overbrengmechanismen gebruiken zoals een tandwiel in een werkstuk.
 3. verbindingen te gebruiken in hun werkstukken door middel van puntlassen en het bewerken van metaal en letten hierbij op stevigheid, stabiliteit en evenwicht.
 4. de betekenis van de begrippen verbindingen, stevigheid, stabiliteit en evenwicht.
 5. de ontwerpcyclus te doorlopen bij het maken van een werkstuk van metaal. De leerling bedenkt vooraf wat hij wil maken, voert dit uit en evalueert het eindproduct. Hij leert door te onderzoeken, voorspellen, experimenteren, verklaren en redeneren.

Kerndoelen

De bovenstaande leerdoelen zijn afgeleid van onderstaande kerndoelen van TULE SLO:

 • Kerndoel 12: ‘De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.’
 • Kerndoel 32: ‘De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.’
 • Kerndoel 33: ‘De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.’
 • Kerndoel 44: ‘De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.’
 • Kerndoel 45: ‘De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.’