Kennismaken met diverse technieken in onze lessenseries

Tijdens de lessenserie Techniek – bestemd voor leerlingen vanaf groep 5 – maken leerlingen kennis met verschillende technieken. We werken toe naar het realiseren en perfectioneren van een zelfbedacht ontwerp. Deze lessen kunnen wij in overleg met de school laten aansluiten op elk gewenst thema. Maak je in jouw lesmethode gebruik van het thema water, dan bedenken we samen een passende opdracht. Denk bijvoorbeeld aan boten die zelfstandig aangedreven varen, of aan het bouwen van constructies die met de kracht van water energie opwekken.

Aantal technieklessen in De Uitvinderij

Het programma van de lessenserie Techniek bestaat uit minimaal vier bezoeken aan technieklokaal De Uitvinderij. In de eerste les maakt de leerling kennis met de verschillende technieken en materialen. De eerste kennismaking is eigenlijk een inspiratiesessie voor de leerling: wat wil hij zélf maken? In de vervolglessen zal de leerling dit in De Uitvinderij daadwerkelijk gaan realiseren en verbeteren.

Techniek voor middenbouw en bovenbouw

Tijdens de lessen in De Uitvinderij draait het om ontdekkend en onderzoekend leren. Leerlingen ontdekken materialen en technieken en gaan op zoek naar oplossingen om hun eindproduct te realiseren. Leerlingen uit de middenbouw gaan onder andere aan de slag met figuurzagen, piepschuimsnijders en lijmpistolen. Leerlingen uit de bovenbouw mogen deze technieken ook gebruiken, maar kunnen tevens aan het werk in de metaalwerkplaats.

Probleemoplossend werken

Het mooie is dat er gaandeweg vragen ontstaan waarop de leerling niet direct een antwoord weet. En toch zullen er bij hem ideeën rijzen over een mogelijke oplossing. Daar weten onze medewerkers wel raad mee. In plaats van het geven van een antwoord op het ontstane probleem, activeren zij de leerling om zelf een oplossing te bedenken en uit te voeren. Ook als deze niet optimaal is. Immers, van je fouten kun je leren. En in De Uitvinderij mogen naar hartenlust fouten worden gemaakt! Het uiteindelijke doel is niet eens een werkend eindproduct, maar de weg om daar te komen. Of niet. Op onderzoek uitgaan, ontdekken en daar plezier in hebben, dat is belangrijk. We gaan er hoe dan ook voor de leerling een succeservaring te bezorgen, ongeacht zijn eindproduct.

De gemaakte werkstukken gaan na elk bezoek mee terug naar school waar er eventueel aan verder wordt gewerkt. Mogelijk doen leerlingen daar nog ideeën voor verbetering op. Aan het eind van de lessenserie gaat het eindproduct natuurlijk mee naar huis!

Basisonderwijs: midden- en bovenbouw

 • Duur: 4 x 1,5 uur per bezoek in De Uitvinderij
 • Gereedschappen: figuurzaag, vijl, boor, kolomboor, ponsmachine, buigbalk, slagletter en lijmpistool;
  toevoeging bovenbouw: uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser
 • Kosten: € 52,- per leerling

Boekingsperiode: november t/m maart

Lessenserie Techniek (middenbouw)

Lesbezoek 1

Tijdens dit eerste lesbezoek zullen de leerlingen kennismaken met de werkplaats en wordt er geoefend met de verschillende technieken en materialen.

Leerdoelen

 1. De leerlingen leren hout te bewerken door het gebruik van figuurzaag, boor, schuurpapier en vijl.
 2. De leerlingen leren piepschuim te bewerken door het gebruik van een piepschuimsnijder/heet ijzerdraadje.
 3. De leerlingen leren plexiglas te bewerken door het gebruik van een buigbalk. 
 4. De leerlingen leren de betekenis van de begrippen figuurzaag, vijl, boor, kolomboor, ponsmachine, buigbalk, slagletter en lijmpistool. 
 5. De leerlingen leren te werken met een liniaal en maken kennis met de maateenheden centimeter en millimeter.

Toelichting: Dit doel wordt alleen behaald wanneer men het gebruik van een liniaal stimuleert en hier begeleiding in biedt.

Bij dit lesbezoek hoort ook het maken van spattekeningen en het stansen, en het slaan van een eigen naamkaartje.

Toelichting: Deze onderdelen zijn niet benoemd bij de leerdoelen omdat ervan uit wordt gegaan dat de leerlingen uit de middenbouw al kennis hebben over het mengen van kleuren, letters en het begrip magnetron.

Lesbezoek 2, 3 en 4 (en tussen de lesbezoeken op school)

Leerdoel

De leerlingen leren de ontwerpcyclus te doorlopen bij het maken van een werkstuk van hout/piepschuim/plexiglas/foam/papier of een combinatie hiervan. De leerling bedenkt vooraf wat het wil maken, voert dit uit en evalueert het eindproduct. Hij leert door te onderzoeken, voorspellen, experimenteren, verklaren en redeneren.

Tijdens deze lesbezoeken zullen ook de leerdoelen uit lesbezoek 1 terugkeren.

Afhankelijk van de manier van werken (individueel, tweetallen, groepjes), de soort opdracht en thema en het wel/niet presenteren van het werkstuk aan elkaar, komen ook de volgende leerdoelen aanbod:

 1. De leerlingen leren samen te overleggen over hun project en dit gezamenlijk uit te voeren.
 2. De leerlingen leren bewegings- en overbrengmechanismen zoals een hefboom, touw met windas en tandwiel te maken en toe te passen in een voorwerp.
 3. De leerlingen gebruiken verbindingen in hun werkstukken zoals lijm, splitpen, plakband, nietjes.
 4. De leerlingen gebruiken constructieprincipes zoals profielen (bijvoorbeeld een hoekprofiel) en letten hierbij op stevigheid, stabiliteit en evenwicht. 
 5. De leerlingen leren de betekenis van de begrippen verbindingen, constructies, stevigheid, stabiliteit en evenwicht. 
 6. De leerlingen leren hun product te presenteren waarbij de focus ligt op: de inhoud van het verhaal/richten op het publiek/reflecteren op het proces (hier kan een keuze gemaakt worden)

Kerndoelen

De bovenstaande leerdoelen zijn afgeleid van onderstaande kerndoelen van TULE SLO:

 • Kerndoel 2: ‘De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
 • Kerndoel 12: ‘De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.’
 • Kerndoel 32: ‘De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.’
 • Kerndoel 33: ‘De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.’
 • Kerndoel 44: ‘De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.’
 • Kerndoel 45: ‘De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.’

Lessenserie Techniek (bovenbouw; inclusief metaal bewerken)

Lesbezoek 1

Tijdens dit eerste lesbezoek zullen de leerlingen kennismaken met de werkplaats en wordt er geoefend met de verschillende technieken en materialen.

Leerdoelen

  1. De leerlingen leren hout te bewerken door het gebruik van figuurzaag, boor, schuurpapier en vijl.
 1. De leerlingen leren piepschuim te bewerken door het gebruik van een piepschuimsnijder/heet ijzerdraadje.
 2. De leerlingen leren plexiglas te bewerken door het gebruik van een buigbalk. 
 3. De leerlingen leren de betekenis van de begrippen figuurzaag, vijl, boor, kolomboor, ponsmachine, buigbalk, slagletter en lijmpistool. 
 4. De leerlingen leren te werken met een liniaal en maken kennis met de maateenheden centimeter en millimeter.

Toelichting: Dit doel wordt alleen behaald wanneer men het gebruik van een liniaal stimuleert en hier begeleiding in biedt.

 1. De leerlingen leren metaal te bewerken door het gebruik van de uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser.
 2. De leerlingen leren de betekenis van de begrippen de uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser.