Techniek in de stad

 

 • Basisonderwijs: groep 5 en 6
 • Duur: 2 uur werken aan de opdracht
 • Periode: november t/m maart
 • Gereedschappen: figuurzaag, vijl, boor, kolomboor, ponsmachine, buigbalk, slagletter en lijmpistool
 • Kosten: € 14,- p.p.

Boekingsperiode: oktober t/m maart

Leerdoelen

Tijdens dit techniekarrangement leren leerlingen:

 1. hout te bewerken met behulp van figuurzaag, boor, schuurpapier en vijl.
 2. piepschuim te bewerken door het gebruik van een piepschuimsnijder/heet ijzerdraadje.
 3. plexiglas te bewerken door het gebruik van een buigbalk.
 4. de ontwerpcyclus te doorlopen bij het maken van een werkstuk van hout/piepschuim/plexiglas/foam/papier of een combinatie daarvan.

–           De leerling bedenkt vooraf wat hij wil maken, voert dit uit en evalueert het eindproduct. Hij leert door te onderzoeken, voorspellen, experimenteren, verklaren en redeneren.

 1. de betekenis van de begrippen figuurzaag, vijl, boor, kolomboor, ponsmachine, buigbalk, slagletter en lijmpistool.
 2. werken met een liniaal en maken ze kennis met de maateenheden centimeter en millimeter.

Toelichting: Dit doel wordt alleen behaald wanneer men het gebruik van een liniaal stimuleert en hier begeleiding in biedt.

 1. samen te overleggen over hun project en dit gezamenlijk uit te voeren.
 2. bewegings- en overbrengmechanismen zoals een hefboom, touw met windas en tandwiel te maken en toe te passen in een voorwerp.
 3. verbindingen te gebruiken in hun werkstukken zoals lijm, splitpen, plakband, nietjes.
 4. constructieprincipes gebruiken zoals profielen (bijvoorbeeld een hoekprofiel) en letten hierbij op stevigheid, stabiliteit en evenwicht.
 5. de betekenis van de begrippen verbindingen, constructies, stevigheid, stabiliteit en evenwicht.
 6. hun product te presenteren waarbij de focus ligt op: de inhoud van het verhaal/richten op het publiek/reflecteren op het proces (hier kan een keuze gemaakt worden).

Kerndoelen

De bovenstaande leerdoelen zijn afgeleid van onderstaande kerndoelen van TULE SLO:

 • Kerndoel 2: ‘De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.’
 • Kerndoel 12: ‘De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.’
 • Kerndoel 32: ‘De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.’
 • Kerndoel 33: ‘De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.’
 • Kerndoel 44: ‘De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.’
 • Kerndoel 45: ‘De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.’

Algemene gegevens

Techniek arrangement

Gewenst datum en tijd