Je eigen kermisattractie bouwen met ons techniek arrangement

 • Basisonderwijs groep 7 en 8 en brugklassen
 • Duur: 3,5 uur
 • Gereedschappen: uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser
 • Kosten € 16,- p.p.

Beschikbaarheid: oktober t/m maart


Leerdoelen

Tijdens dit techniekarrangement leren leerlingen:

 1. metaal te bewerken door het gebruik van de uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser.
 2. de betekenis van de begrippen de uithoekschaar, vingerzetbank, kantbank, wals, slagschaar en puntlasser.
 3. te werken met een liniaal en maken ze kennis met de maateenheden centimeter en millimeter.

            Toelichting: Dit doel wordt alleen behaald wanneer men het gebruik van een liniaal stimuleert en hier begeleiding in biedt.

 1. constructieprincipes gebruiken zoals profielen (bijvoorbeeld een hoekprofiel) waarbij ze letten op stevigheid, stabiliteit en evenwicht.
 2. bewegings- en overbrengmechanismen te gebruiken in een werkstuk zoals een tandwiel.
 3. verbindingen gebruiken in hun werkstukken door middel van puntlassen en het bewerken van metaal en letten hierbij op stevigheid, stabiliteit en evenwicht.
 4. de betekenis van de begrippen verbindingen, constructies, bewegingsmechanisme en overbrengmechanisme, stevigheid, stabiliteit en evenwicht.
 5. de ontwerpcyclus te doorlopen bij het maken van een werkstuk van metaal.

–           De leerling bedenkt vooraf wat hij wil maken, voert dit uit en evalueert het eindproduct. Hij leert door te onderzoeken, voorspellen, experimenteren, verklaren en redeneren.

 1. samen te overleggen over hun project en dit gezamenlijk uit te voeren.

Kerndoelen

De bovenstaande leerdoelen zijn afgeleid van onderstaande kerndoelen van TULE SLO:

 • Kerndoel 2: ‘De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.’
 • Kerndoel 12: ‘De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.’
 • Kerndoel 32: ‘De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.’
 • Kerndoel 33: ‘De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.’
 • Kerndoel 44: ‘De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.’
 • Kerndoel 45: ‘De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.’